Usługi

000Oferujemy:
– prowadzenie ksiąg handlowych
– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
– pełna usługa w zakresie podatku VAT
– kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa, ZUS, PFRON
– rozliczenia rolników
– zwrot podatku z zagranicy
– rozliczenia dochodów zagranicznych
– pomoc w przygotowaniu wniosków o uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
– pomoc przy otwieraniu działalności gospodarczej.